שאלות נפוצות

What is synchronous rectification of power supply?

נובמבר 21, 2023

Synchronous rectification is a power conversion technology used to convertalternating current into And response speed. power factor). Provide precise control to synchronize it with output load demands. Synchronous rectification is widely used in power electronic equipment, electric vehicles, solar power generation systems and other fields. It can improve energy conversion efficiency, reduce energy loss, and have bettertransistors or diodes. It switches the input alternating current by using switching devices (such as Direct current)

1. What is synchronous rectification?

Synchronous rectification is a power conversion technology that converts alternating current into direct current. In the traditional rectification process, diodes are usually used for rectification, but due to the fixed conduction characteristics of diodes, energy loss and power factor degradation will occur. Synchronous rectification uses controllable switching devices (such as MOSFET, IGBT etc.), by accurately controlling the switching state, the input AC power is synchronized with the output load demand. Synchronous rectification can achieve the goals of efficient energy conversion and optimized power factor. By controlling the turn-on and turn-off timing of switching devices, synchronous rectification can convert AC power into DC power at the right time according to the needs of the load, reducing energy loss and power factor decline.

2. The role of synchronous rectification

Synchronous rectification plays an important role inpower system and has the following functions:

2.1 Improve energy conversion efficiency

Traditional diode rectification has large conduction voltage drop and switching loss, resulting in low energy conversion efficiency. Synchronous rectification uses controllable switching devices to achieve lower conduction voltage drop and switching loss, thereby improving energy conversion efficiency. This is very important for some application scenarios that require high energy efficiency, such as electric vehicles, solar power generation systems, etc.

2.2 Reduce energy loss

Since synchronous rectification can reduce losses in the energy conversion process, such as reducing conduction voltage drop and switching losses, it can effectively reduce energy waste. This is of great significance for saving energy and reducing energy consumption, and helps to improve the energy utilization efficiency of the power system.

2.3 Improve power factor

Power factor is one of the important indicators to measure the energy utilization efficiency of the power system. Traditional diode rectification will introduceharmonics, causing the power factor to drop. Synchronous rectification can reduce harmonic components by accurately controlling the turn-on and turn-off timing of switching devices, thereby improving the power factor. This is particularly important for large-capacity load application scenarios such as industrial power systems and public power grids.

3. Working principle of synchronous rectification

The working principle of synchronous rectification is based on the turn-on and turn-off operations of controllable switching devices. Here are the basic steps of how synchronous rectification works:

3.1 Input AC power sampling

The synchronous rectification system samples the input AC power and obtains its parameters such as voltage and current. These sampling data will be used to judge and control subsequent switching operations.

3.2 Switching device control

Based on the sampling data and control strategy, the synchronous rectification system will accurately control the switching devices. Switching devices can be controllable switching elements such as MOSFETs and IGBTs. By controlling the turn-on and turn-off timing of the switching device, the input AC power is converted into DC power synchronized with the output load demand.

3.3 Synchronous rectification process

During the synchronous rectification process, when the switching device is turned on, the input AC current is directly transferred to the output load through the switching device to realize the transmission of electric energy. When the switching device is turned off, the transmission of input AC current is prevented, avoiding energy loss and power factor decline.

3.4 Control strategy

The control strategy in synchronous rectification system is crucial. Common control strategies include timing control and synchronous control.

The timing control strategy controls the on and off operations of the switching device based on a preset fixed time interval. This strategy is simple and straightforward, but may not be flexible enough for large load changes.

The synchronous control strategy adjusts the turn-on and turn-off timing of the switching device in real time according to the needs of the output load. Precise synchronization control can be achieved by monitoring the voltage and current of the output load and comparing it to the sampled input AC. This strategy has better adaptability and stability, and can effectively improve the efficiency and performance of the system.

To sum up, synchronous rectification is a power conversion technology that converts alternating current into direct current. By controlling the on and off operations of switching devices, it achieves power transmission synchronized with the output load demand. Synchronous rectification can improve energy conversion efficiency, reduce energy loss and improve power factor. Its working principle is based on a controllable switching device, which samples the input AC power and performs precise control according to the control strategy. Synchronous rectification is widely used in power electronic equipment, electric vehicles, solar power generation systems and other fields, providing more efficient, energy-saving and stable solutions for energy conversion and power systems.

 

שֶׁלָנוּ ספק כוח is using high efficiency synchronous rectification mode, efficiency up to 90%.

Recommended Power Supply

molex power supply

QINX

התחבר אלינו
אם אתה מעוניין במוצרים שלנו ורוצה לדעת פרטים נוספים, אנא השאר הודעה כאן, אנו נענה לך בהקדם האפשרי.
דרך ליצור איתנו קשר.

  זכויות יוצרים © Qinx Technology Co., Ltd.. כל הזכויות שמורות.
  ברוכים הבאים ל-QINX

   כדי לדעת יותר את מתאמי הכוח / מנהלי התקן LED / ספקי כוח / מטענים, בבקשה שלח לנו דוא"ל, אנו נשיב לך בקרוב.

   בית

   מוצרים

   על אודות

   איש קשר